m_IMG_8134

Prąd ze słońca już działa (Foto,video)

15 maja nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce farmy PV powstałej
na terenie byłego składowiska odpadów w gminie Ustronie Morskie.
Wyprodukowana tu energia obniży wydatki gminy na prąd nawet o 80-90%.
Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w kwocie 2,64 mln
zł.

– Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie po wysypisku śmieci to pierwsza
tego rodzaju inwestycja w Polsce. Problemem w przypadku inwestycji na
terenach po wysypiskach jest zakaz budowy nowych obiektów w okresie do 50
lat od ich zamknięcia.

IMG_6855

Pożarnicze święto w Ustroniu Morskim

Jak co roku, podczas obchodów Dni Ustronia Morskiego, nie mogło zabraknąć Zawodów Drużyn Pożarniczych. Tegoroczną edycję turnieju uroczyście otworzyli Prezes Zarządu Powiatowego ZOSPRP – Jerzy Bartnik, bryg. Krzysztof Makowski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP z Kołobrzegu, Prezes Zarządu Gminnego OSP Ustronie Morskie – Stefan Jagiełowicz oraz Jerzy Kołakowski – wójt gminy Ustronie Morskie.